شهر سنندج

آلبوم شهر سنندج
سنندج دومین شهر بزرگ کرد نشین و بیست و سومین شهر بزرگ ایران، مرکز استان کردستان در غرب ایران است.

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید