قله الوند : زیباتران:: شبکه اجتماعی

قله الوند

آلبوم کوه الوند

کوه الوند بلندترین کوه در کوهستان الوند است و ۳۵۸۴ متر ارتفاع دارد. این کوه در فاصله صخرهٔ بزرگ کوه الوند و دامنهٔ جنوبی آن که رو به تویسرکان است.


لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید