کوه الوند

آلبوم کوه الوند
کوه الوند بلندترین کوه در کوهستان الوند است و ۳۵۸۴ متر ارتفاع دارد. این کوه در فاصله صخرهٔ بزرگ کوه الوند و دامنهٔ جنوبی آن که رو به تویسرکان است.

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید