چهار طاقی نیاسر

آلبوم چهار طاقی نیاسر
آتشکده نیاسر به نام چهار طاقی نیاسر در دوران ساسانی ساخته شده است.
این آتشکده بر فراز شهر نیاسر قرار دارد.

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید