نمایی زیبا از دریاچه و کوههای تهران

آلبوم پارک ملت
این نما را فقط در روزهایی که هوای تهران تمیز باشه می شود دید.

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید