آب نمای پارک ملت

آلبوم پارک ملت
بوستان ملت با 34 هکتار به عنوان یکی از بوستان های بزرگ تهران محسوب می شود که طراحی پارک نامنظم را، به سبک پارک های انگلیسی دارد.

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید