آرامگاه بایزدبسطامی

آلبوم آرامگاه بایزید بسطامی
آرامگاه بایزید بسطامی از مجموعه‌های آرامگاهی بزرگ با طرح نامنظم است که قدیمی‌ترین آثار آن در قرنهای سوم تا پنجم بوده است.

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید