شهر انارک

آلبوم انارک
انارک شهری در استان اصفهان و مرکز بخش انارک است.

شهری خشتی و بسیار زیبا با مردمانی خون گرم. که جاذبه های زیادی در اطراف آن وجود داره که به همه دیدن این شهر رو پیشنهاد می کنیم.

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید