مقبره شیخ صدوق(ره)

آلبوم قبرستان ابن بابویه
مقبره شیخ صدوق در قبرستان ابن بابویه قرار دارد. این قبرستان در منطقه 20 تهران یا همان شهر ری واقع است

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید