آرامگاه دهخدا

آلبوم قبرستان ابن بابویه
این آرامگاه در قبرستان ابن بابویه شهر ری واقع است.

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید