آرامگاه جهان پهلون تختی

آلبوم قبرستان ابن بابویه
این آرامگاه در قبرستان ابن بابویه در شهر ری واقع است.

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید