تلکه کابین تهران

آلبوم تهران
نمای از تله کابین تهران که در منطقه ولنجک قرار داد و تا نزدیکی قله توچال ادامه دارد

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید