تهران و کوههای شمیران

آلبوم تهران
نمای از شهر تهران در دامنه کوههای شمیران از رشته کوه البرز مرکزی با قله معروف آن به نام توچال

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید