تهران ورودی تونل رسالت

آلبوم تهران
تهران ورودی تونل رسالت از بالای میدان آرژانتین که ساختمان بانک قوامین هم در آن پیدا است.

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید