طبیعت سیالان

آلبوم سیالان
قله مرتفع سیالان با ارتفاع ۴۱۸۵ متر قسمتی از سلسله جبال در ناحیه کوهستانی البرز غربی می باشد که در مرز بین دره ی الموت و دره ی دوهزار واقع شده است.

که دارای پوشش گیاهی متنوعی می باشد.

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید