جشنوراه عکس یلدا در کانال جشنواره ها


فراخوان مسابقه شب یلدا با عنوان چالش یلدا

از تمامی کسانی که ذوق و سلیقه دارن دعوت به عمل می آید تا در کانال جشنواره ها عضو شوند و در این مسابقه جذاب شرکت کنند.

و جایزه سکه ۱گرمی برنده شوند.

از تمامی شما دوستان دعوت می شود تا در این مسابقه سراسر هیجان شرکت کنید.